ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573


ผู้ใช้สารเสพติด
โดยวิธีฉีด
คือผู้ป่วย

Latest News

6

ธ.ค.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ KU Home
14

ก.ย.

ประชุม AIDS ในที่ทำงาน Hip Hotel
13

ก.ย.

ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์ฯ Centara

ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573

ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

Read more...